Ảnh cùng nhau sau khi triển lãm

Mỗi tháng bảy, triển lãm PROPACK sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, đây là triển lãm tốt nhất và chuyên nghiệp trong đó có ảnh hưởng toàn cầu, trong khi Soontrue đóng vai trò quan trọng trong triển lãm lần này mọi khi, chúng tôi cảm ơn cho các nỗ lực tất cả những người Soontrue trả trong chương trình.

1 (1)1 (2)


Post time: Aug-02-2018

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi
WhatsApp Online Chat!